Főoldal

Moon Sun-myung tiszteletes:

Egy szeretettel teljes élet
Istenért és az emberiségért


Köszöntjük az Egyetemes Béke Szövetsége
Moon Sun-myung tiszteletest bemutat?honlapján

Moon Sun-myung tiszteletes élete és munkássága
Moon Sun-myung tiszteletes 92 éves. Élete és munkássága a világ drámai átalakulásának időszakában zajlott: átélte a két világháborút és a hidegháborút, az új évezred hajnalát. A sajt?és a történészek feljegyzik a főbb politikai, gazdasági és társadalmi változásokat, katasztrófákat és válságokat, de vannak más jelentős események is, amelyeknek a kortársak nem szentelnek komoly figyelmet. Ez különösen igaz a jövőbe lát?emberekre és a vallási mozgalmak alapítóira. Moon Sun-myung tiszteletes élete és munkássága  is egy ilyen jelenség, amely nem ismert  sokak előtt. Honlapunkon megismerheti ennek a jövőt igazán ért?embernek az életét és munkásságát, erőfeszítéseit egy békés világ érdekében, és azt a mély megbecsülést,  amellyel minden vallásból, fajból, kultúrából és szakmából barátok, szövetségesek és támogatók világszint?hálózata a munkásságát és gondolatat értékeli.

Moon tiszteletes a XX. század elején az elszegényedett, hábor?dúlta Koreában nevelkedett. Fiatal élete kezdetén kétségbeesetten kutatta, miért ilyen sok a szenvedés az ember életében. Elmélyült kapcsolata Istennel arra vezette, hogy  elhatározta, életét annak szenteli, hogy vége szakadhasson az emberi szenvedésnek és létrejöhessen az Isten által eredetileg eltervezett eszményi világ. Élete során négy országban is bebörtönözték - Észak-Koreában, Dél-Koreában, Japánban, valamint az Egyesült Államokban. Háromszor kellett elviselnie kínzást, elfogadta a világszint?üldözést és félreértettséget, amely gyakran kísérője az új vallási mozgalmaknak. Napjainkra egy több mint 190 nemzetben tevékenyked?világszint?mozgalom vezetője lett, az emberi élet szinte minden területén szervezeteket és intézményeket alapított, és egy jelentős vallásközi  békemozgalmat irányít.
Új korszak közeledik
Moon tiszteletes szerint az anyagiasság mostani korszaka hamarosan átadja a helyét a lélek új korszakának, amely az önzetlen szolgálat egyetemes elvére és az Isten-központ? családok kultúrájára épül, ahol minden nemzet, kultúra, faj és vallás népe együtt örvendezhet. A honlap fejezeteiben megismerheti Moon tiszteletes életét és kilenc évtizeden át végzett munkáját ezért az új korszakért.
 
Moon tiszteletes élete
Ismerje meg, hogyan él az ember, aki ilyen eredményeket ért el az életében. Elismert vallási vezetők, államelnökök és tudósok  beszélnek  Moon tiszteletesről és munkásságáról.
  (Tovább a Moon tiszteletes életét bemutat?oldalhoz)
Moon tiszteletes családja 
Három nemzedék munkája a békéért: a világ békéjéért foly?munkában Moon tiszteletes mell?állt családja három nemzedéke. Olvasson többet Han Hak-ja asszonyról, Moon tiszteletes feleségéről, akivel 50 éve élnek együtt, és arról, milyen eredményeket értek el gyermekei és unokái a világbéke ügyében. (Tovább a Moon tiszteletes családját bemutat?oldalhoz)
Moon tiszteletes tanítása
A tanítás, amely forradalmat indít el a világban: 
Moon tiszteletes elkötelezett és ihletett tanít? istentiszteletei és lelki vezetései 400 kötetben jelentek meg. A Családok Szövetsége a Világ Békéjéért és Egységéért tagjai számára az ?vallási tanítása nyújtja a legtisztább és  legalaposabb válaszokat életük legbensőbb kérdéseire. Ebben a részben egy istentisztelet szövegét olvashatja el, Moon tiszteletes tanítását bemutat?előadásokat tekinthet meg angol nyelven, és neves hittudósok és tudósok kommentárjait ismerheti meg a Mennyei Alapelvről. (Tovább a Moon tiszteletes tanításait bemutat?oldalhoz)
Moon tiszteletes munkássága
Nincs még egy olyan vallási vezet? aki ennyi szervezetet, intézményt és projektet hozott volna létre a világ békéje és a társadalom jobbítása érdekében.
Moon tiszteletes munkássága egyszerre idealista és gyakorlatias, felöleli az emberi törekvés minden területét, beleértve a vallást, a kultúrát, az oktatást, a tudományt és a gazdaságot. Ismerje meg ezeket a  tevékenységeket és olvasson néhány kommentárt a hatásukról.
(Tovább a Moon tiszteletes munkásságát bemutat?oldalhoz)

Dr. Sun Myung Moon tiszteletes életének 92. évében, koreai id?szerint 2012. 09. 03-án 1:54-kor eltávozott
Dr. Sun Myung Moon tiszteletes életének 92. évében, koreai id?szerint 2012. 09. 03-án 1:54-kor eltávozott.


További részletekért és a sajtóanyagokhoz kattintson ide.Korunk figyelemre mélt?vallási vezetőjének,  munkásságának és rendkívüli életének megismeréséhez
kattintson ide.

 
Töltse le a Mennyei Alapelv angol nyelv?audio fájljait, Moon tiszteletes tanítását, amely milliók életét alakította át világszerte (mp3 formátumban) Az előadások meghallgatásához, illetve megtekintéséhez kattintson ide. 

Közel-keleti Béke Kezdeményezés


Zsid?rabbi és muszlim vezet?öleli át egymást a Közel-keleti Béke Kezdeményezés eseményén, Jeruzsálemben. Hogyan kezdeményez Moon tiszteletes békét a vallások és a nemzetek között? A Közel-keleti béke kezdeményezésről szól?internetes TV adás megtekintéséhez kattintson ide.
Bering Strait Project

Bering-szoros Alagút Projekt


Olvasson a Bering-szoros Alagút Projektről, Moon tiszteletes egyik új kezdeményezéséről, melynek célja a kelet és a nyugat, az észak és a dél közötti béke megteremtése és a jólét elősegítése.
Rev. and Mrs Moon

Idézet az igaz szeretetről

„Végs?feladatunk az, hogy megteremtsük a világ békéjét, a globális béke azonban a családban kezdődik. A családon belüli összhang, béke és boldogság a Teremtővel val?kapcsolatból fakad, ami a gyerekek és a szül?kapcsolata. A megoldás tehát a világ békéjére az, ha újrakötjük a kapcsolatot a Teremt?és minden egyes család között.„ Moon Sun-myung tiszteletes

Vélemények Moon tiszteletesről

Új irányok a válságban lev?világ számára
A "The Washington Times"
szakírója:
Mr. Arnaud de Borchgrave

Segített, hogy jobb emberr?váljak
Egy politológus:
Dr. Morton A. Kaplan

Az egyetlen cél a béke
Egy muszlim női vezet?
Prof. Datin Dr. Rahmah Haji Bujang

Moon Sun-myung tiszteletes dicsérete
Egy zsid?hittudós:
Dr. Richard L. Rubenstein

Nézzétek, hogyan szeretik egymást
Egy keresztény teológus:
Dr. Paul R. Swanson

Moon tiszteletes:            Egy szenvedélyes pluralista
Egy hittudós:
Dr. Cromwell Crawford

A történelem néhány bátor ember életrajza
A jogtudományok professzora:
Dr. Nicholas N. Kittrie, KtSJ

Moon tiszteletes:  
A kortárs történelem egyedüláll?humanistája
Egy muszlim újságír?
Shahjahan Mian


Tanúságtételek Moon tiszteletes mellett  | Ismerje meg a békenagyköveteket  | Kapcsolat  |  Oldaltérkép


Copyright 2007 FFWPU Minden jog fenntartva.

5ftbujsu9u9 5e39